วิธีเย็บกระเป๋าสตางค์ใบยาว Beehive Wallet
วิธีเย็บกระเป๋าสตางค์ใบยาว Beehive Wallet
กระเป๋าสตางค์ใบยาว Beehive Wallet
ขนาดประมาณ 20.5 x 10.5 x 2cm