(หมดค่ะ) เครื่องมือตอกตาไก่ ขนาด 6mm
149.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องมือตอกตาไก่
ขนาด 6mm

เบอร์ 400 สำหรับตาไก่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6mm

ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น ดังนี้
1. ฐานวางตาไก่ตัวผู้
2. แท่งตอกตาไก่ตัวเมีย

ราคาส่ง 
-12 ชุด ขึ้นไป ลด 20%

หมายเหตุ : เนื่องจากสินค้าราคาส่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูกกว่าปกติมาก ในกรณีที่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทางร้านจึงต้องขออนุญาตคิดค่าส่งตามน้ำหนักจริงนะคะ

เตรียมฐานรองตอก จากนั้นตอกตาไก่ตามขั้นตอนต่อไปนี้1. ใช้ค้อนทุบตุ๊ดตู่เพื่อตอกชิ้นงานให้เป็นรู2. วางตาไก่ตัวผู้ลงบนแป้นตอกตาไก่ (สังเกตวิธีการหันด้านตามรูป)3. วางชิ้นงานบนตาไก่ตัวผู้ ให้พอดีกับรู4. วางชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว5. วางตาไก่ตัวเมียลงบนชิ้นงาน โดยหันด้านนูนขึ้น (สังเกตรูให้พอดีกัน)
หมายเหตุ : สำคัญนะคะ ต้องหันด้านนูนขึ้น ถ้าหันผิดด้านเมื่อตอกแล้วตาไก่จะไม่ติดกัน6. ตอกแท่งตอกตาไก่ลงไป7. ชิ้นงานที่สำเร็จแล้ว