จักรเย็บผ้ามือถือไฟฟ้า ขนาดกลาง สีขาว (The Handheld Sewing Machine)
790.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จักรเย็บผ้ามือถือไฟฟ้า ขนาดกลาง สีขาว (The Handheld Sewing Machine)
ขนาดประมาณ 20.5 x 7cm

ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
1. จักรเย็บผ้ามือถือไฟฟ้า ขนาดกลาง 1 อัน
2. แกนด้าย (สำหรับใช้คู่กับด้ายหลอดใหญ่) 1 อัน
3. ลูกกระสวย พร้อมด้าย จำนวน 3 ลูก
4. เข็ม (สำรอง) 1 อัน
5. ที่สนเข็ม 1 อัน
6. คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 แผ่น
7. เศษผ้าที่เย็บเป็นตัวอย่าง และเพื่อทดสอบการใช้งานจากผู้ผลิตคุณสมบัติ
1. จักรเย็บผ้ามือถือไฟฟ้า สามารถเย็บได้โดยใช้แบตเตอร์รี่ (ถ่านขนาด AA จำนวน 4 ก้อน) 
และชาร์จได้โดยใช้ Adapter 6V600mA
2. ใช้เย็บผ้าด้วยมือ ซ่อมแซมเสื้อผ้า หรือเนาชิ้นงาน
3. เหมาะสำหรับเย็บผ้า หรือวัสดุที่มีความหนาน้อย - ปานกลาง
4. มีแกนด้าย สำหรับเปลี่ยนใช้กับด้ายหลอดใหญ่ได้
5. ขนาดเหมาะมือ สามารถพกพาได้
6. เหมาะสำหรับงานควิลท์, เย็บกระเป๋า, งานตัดเย็บ หรืองานฝีมือต่างๆ

หมายเหตุ : เนื่องจากสินค้าได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจากผู้ผลิตมาแล้วว่าสามารถใช้งานได้รอบหนึ่ง และทางร้านได้ทดสอบการใช้งานแล้วอีกรอบหนึ่ง
รวมถึงกรณีจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทางร้านจะตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกครั้ง
ดังนั้นกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้จึงมิใช่ความเสียหายที่เกิดจากการผลิต แต่อาจเป็นความเสียหายจากการรขนส่งทางไปรษณีย์ หรือเหตุอื่น ซึ่งในส่วนนี้ทางร้านไม่สามารถที่จะรับภาระให้ได้นะคะ
และขอสงวนสิทธิในการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าค่ะ

ราคาส่ง 
-1 โหลขึ้นไป ลด 20%