Clipboard กระดานรองเขียน A5 สีชมพู
49.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Clipboard กระดานรองเขียน สีชมพู
ขนาด A5 : 15.5 x 22cm

สำหรับรองเขียน, รองวาดรูป ฯลฯ

ราคาส่ง
- 1 โหล ขึ้นไป ลด 20%

หมายเหตุ : เนื่องจากสินค้าราคาส่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูกกว่าปกติมาก ในกรณีที่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทางร้านจึงต้องขออนุญาตคิดค่าส่งตามน้ำหนักจริงนะคะ