แพทเทิร์นกระเป๋าเป้ Star Log Cabin
250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

แพทเทิร์นกระเป๋าเป้ Star Log Cabin
ในชุดประกอบด้วย
1. ปกภาพสี
2. ผังการต่อ Log Cabin ภาพสี
3. แพทเทิร์นอื่นๆ เช่น ก้นกระเป๋า, ตุ้มผูกสายรูดกระเป๋า
4. แพทเทิร์นวิธีการต่อ Block รูปดาว (ฝากระเป๋า) อย่างละเอียด

ขนาดประมาณ : 30 x 30 x 20 cm

ตัวกระเป๋า - ใช้เทคนิคการต่อผ้า Log Cabin
ด้านหลัง - มีสายสะพายปรับระดับได้
ฝากระเป๋า - ใช้ Block ต่อผ้าจาก คอร์สเรียนออนไลน์ งานต่อผ้า 12 เดือน ปี 2018, มีช่องซิปสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ หรือ สิ่งของอื่นๆ
ปากกระเป๋า - ตอกตาไก่และร้อยสายสำหรับรูดเปิด-ปิด
ด้านใน - มีช่องซิป 1 ช่อง, ช่องสำหรับใส่ของอื่นๆอีก 1 ช่อง