ห่วงตัวดี ขนาด 30x22mm (4ตัว)
25.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ห่วงตัวดี

ขนาดรอบนอก 30x22mm
ขนาดรอบใน 22x15mm

แพค 4 ตัว

ราคาส่ง 
-12 แพค ขึ้นไป ลด 20%

หมายเหตุ : เนื่องจากสินค้าราคาส่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูกกว่าปกติมาก ในกรณีที่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทางร้านจึงต้องขออนุญาตคิดค่าส่งตามน้ำหนักจริงนะคะ