ชุดตอกกระดุม snap No.633,655,831,201
169.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชุดตอกกระดุม snap No.633,655,831,201

ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์รวม 11 ชิ้น ดังนี้
1. แท่งตอกกระดุม No.633 ตัวผู้ จำนวน 1 แท่ง
2. แท่งตอกกระดุม No.633 ตัวเมีย จำนวน 1 แท่ง
3. แท่งตอกกระดุม No.655 ตัวผู้ จำนวน 1 แท่ง
4. แท่งตอกกระดุม No.655 ตัวเมีย จำนวน 1 แท่ง
5. แท่งตอกกระดุม No.831 ตัวผู้ จำนวน 1 แท่ง
6. แท่งตอกกระดุม No.831 ตัวเมีย จำนวน 1 แท่ง
7. แท่งตอกกระดุม No.201 จำนวน 1 แท่ง
8. แท่งเจาะรู ขนาด 3mm จำนวน 1 แท่ง
9. แท่งเจาะรู ขนาด 3.5mm จำนวน 1 แท่ง
10. ฐานรองกลม จำนวน 1 ฐาน
11. ฐานรอง 7 หลุม จำนวน 1 ฐาน

ราคาส่ง 
-12 ชุด ขึ้นไปลด 20%

หมายเหตุ : เนื่องจากสินค้าราคาส่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายในราคาถูกกว่าปกติมาก ในกรณีที่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทางร้านจึงต้องขออนุญาตคิดค่าส่งตามน้ำหนักจริงนะคะ