ผ้านวม 9 Block
6,900.00 บาท
9,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ผ้านวม 9 Block
ขนาด 56" x 56"

มีทั้งงานต่อผ้า (Patchwork) และงานแอพพลิเค (Applique)