ด้ายควิลท์ Fujix Quilter Farm #264
100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ด้ายควิลท์ Fujix Quilter Farm
ความยาว 150 เมตร

ด้ายสำหรับเย็บมือ (Hand Sewing Thread)
100% โพลีเอสเตอร์ (Polyester)

เส้นด้ายเหนียว เย็บง่าย ลื่นมือ เหมาะสำหรับงานควิลท์ และงานฝีมือทั่วไป